top of page
333.jpg

แต่ปางก่อน

333.jpg

       การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การขับร้องจากการตีความตัวละครในนวนิยายเรื่องแต่ปางก่อน  เริ่มขึ้นจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้อ่านนวนิยายเรื่องแต่ปางก่อน โดยสุนทรียรสในการอ่านครั้งนั้น ทำให้เกิดความสนใจตัวละครในนวนิยายและต้องการที่จะรู้จักตัวละครมากขึ้น หลังจากที่ได้ศึกษาให้ละเอียดขึ้นจากนวนิยายและละครโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จึงเกิดความคิดว่าหากความรู้สึกของตัวละครได้ถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของบทบทเพลงจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ประกอบกับผู้สร้างสรรค์มีความสามารถในการขับร้องบทเพลงจึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างสรรค์การขับร้อง จากการตีความตัวละครในนวนิยายเรื่องแต่ปางก่อน ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 บทบทเพลง

       อย่างไรก็ตามผู้สร้างสรรค์ต้องกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ที่กรุณาอนุญาตให้นำบทประพันธ์นวนิยายเรื่องแต่ปางก่อน มาสร้างเป็นบทบทเพลงขับร้องในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

     ในช่วงหลังสงครามโลก ราชาวดีที่เสียมารดาไปในช่วงสงคราม ได้มาเป็นครูที่โรงเรียนกุลนารีโดยความช่วยเหลือของเพื่อนของแม่ซึ่งเป็นครูใหญ่ ทำให้ราชาวดีได้รับรู้เรื่องราวของตำหนักริมน้ำจากการบอกเล่าของถวิล เพื่อนใหม่ และจางวันจัน มหาดเล็กเก่า วันหนึ่งราชาวดีได้ไปเดินเล่นอยู่บริเวณตำหนักริมน้ำจนได้มาพบกับวิญญาณของท่านชายใหญ่ และได้เห็นรูปเจ้านางม่านแก้ว ในขณะเดียวกันชายจิรายุส ซึ่งเป็นหลานท่านหญิงวิไลเรขาเจ้าของโรงเรียน ได้เกิดความสนใจในตัวราชาวดีทั้งที่มีคู่หมั้นคือคุณหญิงสวรรยาอยู่แล้ว
     ท่านหญิงวิไลเลาขาหรือหญิงแต้ ได้มางานประจำปีของโรงเรียน และพบกับราชาวดีที่หน้าเหมือนกับเจ้านางม่านแก้ว ทำให้ท่านหมดสติในทันที
     ครูในโรงเรียนกุลนารีมาทำความสะอาดตำหนักริมน้ำทำให้ราชาวดีมีโอกาสได้เห็นห้องหอเก่า และเกิดความสะเทือนใจต่อชะตากรรมของเจ้านางม่านแก้ว ในขณะที่จิรายุสที่เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายกับลักษณะนิสัยของคู่หมั้น จึงชะลอการสร้างเรือนหอและได้สารภาพรักกับราชาวดี  หลังจากนั้นไม่นานท่านชายใหญ่ได้แจ้งกับราชาวดีว่าคือเจ้านางม่านแก้ว ซึ่งเธอไม่แปลกใจเพราะเป็นสิ่งที่ได้คิดไว้อยู่แล้ว
     หญิงแต้ได้ให้ราชาวดีเข้ามารับใช้ในวังเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง แต่กลับได้เห็นชายจิรายุสมีท่าทีมีใจให้กับราชาวดี จึงทำให้นึกถึงอดีตอันแสนเจ็บปวด ที่ม่านแก้วแย่งท่านชายใหญ่ไปจากเธอ จึงทำให้เธอพยายามวางยาพิษแก่ราชาวดี แต่ราชาวดีกลับรอดไปได้ด้วยความช่วยเหลือของจิรายุสและเพื่อนของเธอ จากนั้นจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเพื่อหลีกหนีความยุ่งยากใจต่าง ๆ โดยเธอได้ไปเยือนที่ตำหนักริมน้ำครั้งสุดท้าย
     ไม่นานด้วยความแค้นใจทำให้หญิงแต้ประชวรจากโรคประจำตัวและทรุดหนัก ทำให้ชายจิรายุสจำต้องแต่งงานกับคุณหญิงสวรรยา จากนั้นไม่นานหญิงแต้ก็สิ้นชีพิตักษัยในเวลาต่อมา
เวลาผ่านไปราชาวดีได้อาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดเพื่อหาแหล่งพำนักใจให้สงบ ตัดความรักความอาลัยต่อสิ่งต่าง ๆ และทำบุญกุศลอุทิศให้กับคุณชายใหญ่ แต่ความเป็นอยู่ที่ไม่สุขสบายทำให้ราชาวดีสุขภาพแย่ลง และสิ้นชีวิตก่อนวัยอันควร โดยก่อนตายเธอได้เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ส่งให้ถวิลเพื่อนสนิทของเธอ
     เวลาผ่านไปราชาวดีกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นบุตรสาวของถวิล นามว่าอันตรา เช่นเดียวกับท่านชายใหญ่ที่เกิดมาเป็นบุตรชายของจิรายุส มีชื่อว่า จิราคม ซึ่งทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในการเตรียมงานการกุศลของบริษัทในครอบครัวอันตรา ซึ่งจิราคมได้รับเชิญให้มาบรรเลงเปียโนในงานและทั้งคู่ได้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
     อันตราและจิราคมได้เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นจนเธอได้มีโอกาสไปชมตำหนักริมน้ำ และทันทีที่เธอได้เห็นบ้านสีขาวริมน้ำก็เกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้อย่างประหลาด ไม่นานนักทั้งอันตราและจิราคมได้ตกลงปลงใจที่จะแต่งงานและใช้ตำหนักริมน้ำเป็นเรือนหอของทั้งคู่

บทเพลง
ทีมงาน

ทีมงาน

Choir

ขับร้องประสานเสียง: กิตติธัช ปานชัย, อานันท์ สุขวราพงศ์, ชุติมณฑน์ กลิ่นวิชิต

Soprano        ชุติมณฑน์ กลิ่นวิชิต, เบญจวรรณ คำทาน, ชยาภัสร์ สมบูรณ์กูล       

Alto             ศิริญากรณ์ บุรณศรี, บุษยา เหมล้วน

Tenor            กิตติธัช ปานชัย, อานันท์ สุขวราพงศ์

Bass              ฐิติโชติ ชัยกุหลาบ, Yong Yoeur

Musician

Piano            ปกรณ์ กัลปากรณ์ชัย, ศุภิสรา ธรรมนิยมกุล

Clarinet         ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์    

Trumpet         อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

Percussion   สหภาพ เอี่ยมหมดจด

Stage

 • เสฐียรพงษ์ วงค์ไทย

 • สิทธิพล ชำนาญปืน

 • สหภาพ แก่นหิรันต์

 • สฤษฎ์พงศ์ ไชยแก้ว

lighting

 • อิสรีย์ วิชิตนันทน์

 • หัสยา จันทะวงศ์ทา

Sound

 • ธนพล ปิ่นแก้ว

 • ปริญญา เกิดแก้ว

 • อัญกร กล้าณรงค์

 • วิวัฒน์ กุลสุทธิ์

Video/Live stream

 • พิสิษฐ์ เหนือวงศ์

 • นันทิยา วงค์ดี

 • พงศ์ภรณ์ เฟื่องปัญญา

 • ธนิษนันท์ แซ่ก๊วย

 • ภานุชนารถ ภาชนะ

Producer

 • นิสารัตน์ โพธิ์รุ่งเรือง

MUPA LOGO formal for dark background.png
buubooking_logo.png
NEW LOGO_w.png
BUU NEW LOGO.png
bottom of page