top of page

อา. 25 ก.พ.

|

AC2

Tales Not Tell

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว… คือจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่าง ทุกตำนาน และทุกๆเรื่องเล่า มันมักจะฝังข้อคิดไว้ในนั้นเสมอ แต่มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าจะมองเรื่องราวนั้นเป็นแบบไหน

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Tales Not Tell
Tales Not Tell

เวลาและสถานที่

25 ก.พ. 2567 15:00 – 17:00

AC2, 7WMG+VFH ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page