top of page

ศ. 28 เม.ย.

|

MU-HALL @MUPAC

แต่ปางก่อน

การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การขับร้องจากการตีความตัวละครในนวนิยายเรื่อง "แต่ปางก่อน" โดย ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
แต่ปางก่อน
แต่ปางก่อน

เวลาและสถานที่

28 เม.ย. 2566 16:00

MU-HALL @MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

บัตรเข้างาน

  • แต่ปางก่อน

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page