top of page

ศ. 08 มี.ค.

|

MU HALL - MUPAC

Senior Vocal Recital in Popular Music

เตรียมพบกับ Senior Vocal Recital Popular Music !!! ปิดท้ายในวันที่ 2 ด้วย💥 นายวริชญ์ จิตต์บุญ, นางสาวศิริญากรณ์ บุรณศรี, นางสาวชุติมณฑน์ กลิ่นวิชิต

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Senior Vocal Recital in Popular Music
Senior Vocal Recital in Popular Music

เวลาและสถานที่

08 มี.ค. 2567 14:30 – 18:00

MU HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

ปิดท้ายในวันที่ 2 ด้วย💥

1. นายวริชญ์ จิตต์บุญ (พี่โชค)

2. นางสาวศิริญากรณ์ บุรณศรี (พี่โย)

3. นางสาวชุติมณฑน์ กลิ่นวิชิต (พี่โบนัส)

ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่

Facebook : Turn Professional Recital by MUPA

Instagram : turnprofessional_official

#MUPATurnpro2024 #Turnpro #Turnpro2024 #mupa #buu #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา

บัตรเข้างาน

  • General

    ฿0.00
    ขายหมดแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page