top of page

พ. 27 มี.ค.

|

MU HALL - MUPAC

Senior Vocal Recital

เตรียมพบกับ Senior Vocal Recital !!! วันที่ 3 เราจะเริ่มด้วย💥นางสาวศยามน อิ่มโอชา, นายทักษ์ดนัย ลาวัลยะวัฒน์, นายธรรมปพน เธียรวงศกร

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Senior Vocal Recital
Senior Vocal Recital

เวลาและสถานที่

27 มี.ค. 2567 13:00 – 15:00

MU HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

วันที่ 3 เราจะเริ่มด้วย💥

1. นางสาวศยามน อิ่มโอชา (พี่ของขวัญ)

2. นายทักษ์ดนัย ลาวัลยะวัฒน์ (พี่โจ)

3. นายธรรมปพน เธียรวงศกร (พี่เซฟ)

ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่

Facebook : Turn Professional Recital by MUPA

Instagram : turnprofessional_official

#MUPATurnpro2024 #Turnpro #Turnpro2024 #mupa #buu #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา

บัตรเข้างาน

  • General

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page