ศ. 08 ม.ค. | AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

สามสาวทรามทราม

เรื่องราวของผู้หญิง 3 คน เปิ้ล นวล แอน ที่ถูกระเบิดตายและทั้ง 3 ได้ตกไปอยู่ในสถานที่ใด ๆ แห่งหนึ่ง โดยที่ทั้ง 3 คนไม่รู้จักกันแต่มีประตูอยู่ 2 บานคือประตูสวรรค์และนรกซึ่งทั้ง 3 คนจะต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้สภาสัมภเวสีเพื่อตัดสินว่าใครจะได้ไปสวรรค์ใครจะได้ไปนรกโดยตัดสินจากเรื่องเล่าที่ตัวละครทั้ง 3
การลงทะเบียนปิดแล้ว
สามสาวทรามทราม

Time/Location | เวลา/สถานที่

08 ม.ค. 17:00 – 10 ม.ค. 17:00
AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

เรื่องราวของผู้หญิง 3 คน เปิ้ล นวล แอน ที่ถูกระเบิดตายและทั้ง 3 ได้ตกไปอยู่ในสถานที่ใด ๆ แห่งหนึ่ง โดยที่ทั้ง 3 คนไม่รู้จักกันแต่มีประตูอยู่ 2 บานคือประตูสวรรค์และนรกซึ่งทั้ง 3 คนจะต้องเล่าเรื่องของตัวเองให้สภาสัมภเวสีเพื่อตัดสินว่าใครจะได้ไปสวรรค์ใครจะได้ไปนรกโดยตัดสินจากเรื่องเล่าที่ตัวละครทั้ง 3 เคยทำความชั่วตอนมีชีวิตอยู่

การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event