อา. 20 ธ.ค. | หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

Rethinking - TEDxBuraphaU

20 December 2020 | 14:00 | 2nd Floor, Eastern Center of Art and Culture, Burapha University
การลงทะเบียนปิดแล้ว
Rethinking - TEDxBuraphaU

Time/Location | เวลา/สถานที่

20 ธ.ค. 2563 14:00
หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event