top of page

อา. 20 ธ.ค.

|

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

Rethinking - TEDxBuraphaU

20 December 2020 | 14:00 | 2nd Floor, Eastern Center of Art and Culture, Burapha University

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Rethinking - TEDxBuraphaU
Rethinking - TEDxBuraphaU

เวลาและสถานที่

20 ธ.ค. 2563 14:00

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page