top of page

ส. 01 เม.ย.

|

MU HALL - MUPAC

Play Day Music Festival 2023 ┃ DAY 2

ยินดีต้อนรับการกลับมาของงาน Play Day Music Festival 2023!!

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Play Day Music Festival 2023 ┃ DAY 2
Play Day Music Festival 2023 ┃ DAY 2

Time/Location | เวลา/สถานที่

01 เม.ย. 11:00 – 16:20

MU HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

🚀ปีนี้เรากลับมาในธีม Outer space 

ดวงดาวมากมายหลายดวงที่มารวมตัวกัน

เพื่อสร้างเสียงดนตรีและความสุขความมันส์ให้กับอวกาศของเรา

#PlayDayMusicFestival2023

#คณะดนตรีและการแสดง

#มหาวิทยาลัยบูรพา

Share This Event

bottom of page