อ. 19 ก.พ. | Performing Arts Center

Organs

“จิ๋มจะสร้างการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรุงแต่งได้อย่าง?” ในงานแสดง Organs ของกรกาญจน์ ผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย รวมถึงนักเต้นและบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักเต้นได้รับการเชิญชวนให้ร่วมสำรวจเทคนิคการเต้นกับจิ๋ม เทคนิคของกรกาญจน์ที่สามารถปฏิบัติใช้ได้กับทุกคน...
Registration is Closed | ปิดทำการสำรองบัตรแล้ว
Organs

Time/Location | เวลา/สถานที่

19 ก.พ. 2562 19:00 – 20:30
Performing Arts Center

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

“Organs”

เปิดทำการแสดงครั้งแรกที่โรงละครช้าง กรุงเทพฯ

“จิ๋มจะสร้างการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรุงแต่งได้อย่าง?” ในงานแสดง Organs ของกรกาญจน์ ผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย รวมถึงนักเต้นและบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักเต้นได้รับการเชิญชวนให้ร่วมสำรวจเทคนิคการเต้นกับจิ๋ม เทคนิคของกรกาญจน์ที่สามารถปฏิบัติใช้ได้กับทุกคน โดยไม่จำกัดอัตลักษณ์และภูมิหลังของคน สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักเต้น เทคนิคนี้เปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้ใคร่ครวญกับตนเอง และสร้างความคุ้นเคยกับร่างกายของตนเองมากขึ้น ในขณะที่นักเต้นจะได้สำรวจเทคนิคใหม่และค้นหาคำศัพท์ในการเคลื่อนของของร่างกายใหม่ไปพร้อมกัน

---------- + -----------

"Organs"

Organs was first presented by Chang Theatre, Bangkok in 2017

Show information Organs

“How can vagina create pure dance?” With Organs, Kornkarn’s most recent performance.

The performance “Organs” started with Kornkarn’s conducting a Vagina Dance workshop for non-dancers and dancers then developed to the performance. To further develop and find new possibilities of the technique and most important point is explore it with people from diverse backgrounds including dancers and non-dancers. They were invited to explore the Vagina Dance technique. The technique can be practiced by all regardless of their identities and backgrounds. For non-dancers, it enables them to contemplate on themselves and better understand about their physical body. For dancers, they explore a new technique to find new movement vocabulary.

Tickets
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • Organs
    THB 200
    THB 200
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

Share This Event