top of page

ส. 26 ธ.ค.

|

Black Box Theatre, Faculty of Music and

ในตู้เสื้อผ้า

ละครเรื่อง "ในตู้เสื้อผ้า" ได้เล่าถึงสิ่งที่เคยได้ทำมาตลอดชีวิต สิ่งที่ภูมิใจ มีความสุข เเละ สิ่งที่เป็นปมจนไม่อยากพูดถึงมัน นำมาเล่าผ่านเสื้อผ้าเเต่ละชุด ยังมีการผสมผสานการเต้นลีลาศ ภาษาใต้ การร้องการรำ ลงไปในงานชิ้นนี้อีกด้วย

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ในตู้เสื้อผ้า
ในตู้เสื้อผ้า

เวลาและสถานที่

26 ธ.ค. 2563 19:00 – 27 ธ.ค. 2563 19:00

Black Box Theatre, Faculty of Music and , ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

ละครเรื่อง "ในตู้เสื้อผ้า" ได้เล่าถึงสิ่งที่เคยได้ทำมาตลอดชีวิต สิ่งที่ภูมิใจ มีความสุข เเละ สิ่งที่เป็นปมจนไม่อยากพูดถึงมัน นำมาเล่าผ่านเสื้อผ้าเเต่ละชุด ยังมีการผสมผสานการเต้นลีลาศ ภาษาใต้ การร้องการรำ ลงไปในงานชิ้นนี้อีกด้วย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page