top of page

อา. 25 ก.พ.

|

PA HALL - MUPAC

เงาฆาตกรรม เกมฆาตกร

“นี่มันเกมบ้าอะไรเนี่ย ในเกาะแห่งนี้มีกันอยู่ตั้ง 10 คน ตุ๊กตาก็มีอยู่ 10 ตัว แล้วใครกันล่ะที่เป็นฆาตกร ใครกันล่ะ คือคนโกหก”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
เงาฆาตกรรม เกมฆาตกร
เงาฆาตกรรม เกมฆาตกร

Time/Location | เวลา/สถานที่

25 ก.พ. 2567 16:00 – 18:00

PA HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event

bottom of page