top of page

อ. 12 มี.ค.

|

MU HALL - MUPAC

MUPA MFA RECITAL 2024 | “A Melodic Tapestry of the Harmonious Horizons”

“A Melodic Tapestry of the Harmonious Horizons” Tuesday, March 12, 2024 MU Hall, Music and Performing Arts Center - FREE ADMISSION -

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
MUPA MFA RECITAL 2024 | “A Melodic Tapestry of the Harmonious Horizons”
MUPA MFA RECITAL 2024 | “A Melodic Tapestry of the Harmonious Horizons”

เวลาและสถานที่

12 มี.ค. 2567 17:00 – 19:00 GMT+7

MU HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

“A Melodic Tapestry of the Harmonious Horizons”

Tuesday, March 12, 2024

MU Hall, Music and Performing Arts Center

- FREE ADMISSION -

  • Natdanai Vichadech
  • Liao Weiyi
  • Ladda Kongdach
  • Zhang Zirong
  • Wen Lei

บัตรเข้างาน

  • General

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page