top of page

ศ. 31 มี.ค.

|

PA-HALL MUPAC

กรงกรรม

ความหวัง...ที่อยากจะให้ชีวิตของตนหลุดพ้น นำพาหลากหลายชีวิตไหลวนเข้าสู่ บ้านแบ้.. แต่ใครจะรู้ล่ะ?..บ้านที่เปรียบดั่งกรงแห่งนี้ จะน ำพาผู้คนเข้ามาสู่กระแสกรรม ด้วยแรงรัก แรงแค้น และแรงอาฆาต กฎแห่งกรรมจะน าทางให้พวกเขาไหลไปพบกับความหายนะรูปแบบใดกัน!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
กรงกรรม
กรงกรรม

เวลาและสถานที่

31 มี.ค. 2566 18:00 – 02 เม.ย. 2566 18:00

PA-HALL MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

ความหวัง...ที่อยากจะให้ชีวิตของตนหลุดพ้น นำพาหลากหลายชีวิตไหลวนเข้าสู่ บ้านแบ้..

แต่ใครจะรู้ล่ะ?..บ้านที่เปรียบดั่งกรงแห่งนี้ จะนำพาผู้คนเข้ามาสู่กระแสกรรม ด้วยแรงรัก แรงแค้น และแรง

อาฆาต กฎแห่งกรรมจะนำทางให้พวกเขาไหลไปพบกับความหายนะรูปแบบใดกัน!

นำแสดงโดย

นางสาวนิชาภา วิสิทธิวงค์

นางสาวธนานันต์ พรกมลจงวัฒน์

นางสาวสิริกัญญา ศรีพินิจ

ออกแบบชุดโดย

นายสรยุทธ นาคจุมพล

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page