top of page

พฤ. 17 ธ.ค.

|

จัดแสดงนอกสถานที่

กลั่นแกล้งเกลอ

เรื่องราวของเอิงเอย เด็กหญิงที่มีความคิดและการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง แต่ทำให้ใครหลายๆคนมองว่าเธอต่างจากคนอื่น และแล้ววันนึงก็ทำให้เธอได้เจอกับเรื่องราวที่เจ็บปวด.....

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
กลั่นแกล้งเกลอ
กลั่นแกล้งเกลอ

Time/Location | เวลา/สถานที่

17 ธ.ค. 2563 00:00 – 23 ธ.ค. 2563 00:00

จัดแสดงนอกสถานที่

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

เรื่องราวของเอิงเอย เด็กหญิงที่มีความคิดและการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง แต่ทำให้ใครหลายๆคนมองว่าเธอต่างจากคนอื่น และแล้ววันนึงก็ทำให้เธอได้เจอกับเรื่องราวที่เจ็บปวด.....

Share This Event

bottom of page