ส. 16 ม.ค. | สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

กิจกรรมรายวิชาการออกแบบประสบการณ์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
กิจกรรมรายวิชาการออกแบบประสบการณ์

Time/Location | เวลา/สถานที่

16 ม.ค. 2564 17:00 – 24 ม.ค. 2564 20:00
สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

Share This Event