top of page

จ. 21 ธ.ค.

|

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

โครงการพัฒนานิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป การฝึกปฏิบัติโขน

พบกับ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าบรรยายในหัวข้อ "วิวัฒนาการโขนในประเทศไทย"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
โครงการพัฒนานิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป การฝึกปฏิบัติโขน
โครงการพัฒนานิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป การฝึกปฏิบัติโขน

เวลาและสถานที่

21 ธ.ค. 2563 12:45 – 16:00

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

โครงการพัฒนานิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป การฝึกปฏิบัติโขน

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เวลา 12:45 น. - ลงทะเบียน
  • เวลา 13:00 น. - พิธีเปิดโครงการ
  • เวลา 13:15 น. - การบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการโขนในประเทศไทย" โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
  • เวลา 14:15 น. - พัก 15 นาที
  • เวลา 14:30 น. - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร์
  • เวลา 15:30 น. - พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page