จ. 21 ธ.ค. | หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

โครงการพัฒนานิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป การฝึกปฏิบัติโขน

พบกับ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าบรรยายในหัวข้อ "วิวัฒนาการโขนในประเทศไทย"
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Time/Location | เวลา/สถานที่

21 ธ.ค. 2563 12:45 – 16:00
หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

โครงการพัฒนานิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป การฝึกปฏิบัติโขน

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เวลา 12:45 น. - ลงทะเบียน
  • เวลา 13:00 น. - พิธีเปิดโครงการ
  • เวลา 13:15 น. - การบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการโขนในประเทศไทย" โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก
  • เวลา 14:15 น. - พัก 15 นาที
  • เวลา 14:30 น. - การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร์
  • เวลา 15:30 น. - พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits