top of page

อ. 04 ต.ค.

|

MU HALL - MUPAC

เก้าปี คอนเสิร์ต - The Show must go all

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าชมคอนเสิร์ต เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันคล้ายสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง ครบรอบ 9 ปี

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
เก้าปี คอนเสิร์ต - The Show must go all
เก้าปี คอนเสิร์ต - The Show must go all

Time/Location | เวลา/สถานที่

04 ต.ค. 2565 19:00 – 22:00

MU HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

เก้าปี คอนเสิร์ต - The Show must go all

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าชมคอนเสิร์ต เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองวันคล้ายสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง ครบรอบ 9 ปี

Tickets

ราคา

  • รอบที่ 1 | 4 ต.ค. | 18:00

    ฿0.00

    ขายหมดแล้ว

Share This Event

bottom of page