top of page

ส. 08 ต.ค.

|

MU-HALL | MUPAC

กะรัต | การแสดงผลสัมฤทธ์โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัติเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา รุ่น14

ขอเชิญชมการแสดงผลสัมฤทธ์โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัติเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา รุ่น 14 กะรัต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง MU HALL อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (MUPAC)

ที่นั่งเต็มแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
กะรัต | การแสดงผลสัมฤทธ์โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัติเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา รุ่น14
กะรัต | การแสดงผลสัมฤทธ์โครงการพัฒนานิสิต การฝึกปฏิบัติเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา รุ่น14

เวลาและสถานที่

08 ต.ค. 2565 13:00 – 17:30

MU-HALL | MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

ขอเชิญชมการแสดงผลสัมฤทธ์โครงการพัฒนานิสิต 

การฝึกปฏิบัติเฉพาะเรื่องในนาฏศิลป์และการกำกับลีลา รุ่น 14 "กะรัต"

สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา 

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้อง MU HALL อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง(MUPAC)

บัตรเข้างาน

  • กะรัต

    ฿0.00
    ขายหมดแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page