อา. 27 ธ.ค. | คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ดนตรีไทยนิทัศน์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดนตรีไทยนิทัศน์

Time/Location | เวลา/สถานที่

27 ธ.ค. 2563 17:00
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, 169 ถนน ลงหาดบางแสน เมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event