ส. 16 ม.ค. | ลานธรรม

ฉัททันตลำกลอน

จากเรื่องเล่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพระองค์เสวยชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์ สู่การสร้างสรรค์ละครเวทีที่มีการพูดอีสานและขับร้องหมอลำ เรื่อง ฉัททันตลำกลอน
การลงทะเบียนปิดแล้ว
ฉัททันตลำกลอน

Time/Location | เวลา/สถานที่

16 ม.ค. 19:00 – 17 ม.ค. 19:00
ลานธรรม, ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

จากเรื่องเล่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพระองค์เสวยชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์ สู่การสร้างสรรค์ละครเวทีที่มีการพูดอีสานและขับร้องหมอลำ เรื่อง ฉัททันตลำกลอน

การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event