top of page

ส. 16 ม.ค.

|

ลานธรรม

ฉัททันตลำกลอน

จากเรื่องเล่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพระองค์เสวยชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์ สู่การสร้างสรรค์ละครเวทีที่มีการพูดอีสานและขับร้องหมอลำ เรื่อง ฉัททันตลำกลอน

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ฉัททันตลำกลอน
ฉัททันตลำกลอน

Time/Location | เวลา/สถานที่

16 ม.ค. 2564 19:00 – 17 ม.ค. 2564 19:00

ลานธรรม, ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

จากเรื่องเล่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพระองค์เสวยชาติเป็นพญาช้างฉัททันต์ สู่การสร้างสรรค์ละครเวทีที่มีการพูดอีสานและขับร้องหมอลำ เรื่อง ฉัททันตลำกลอน

Share This Event

bottom of page