top of page

ส. 18 มี.ค.

|

PA-HALL @MUPAC

บิดเบือน

ทุกยุคสมัย มนุษย์ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ได้มีครอบครัวหนึ่งตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิ พวกเขาใช้ความเชื่อของลัทธิรักษาอาการป่วยให้กับผู้คนมากมาย จะทำอย่างไรเมื่อ 'ซ่อนแก้ว' เผลอไปรู้ความลับของเจ้าลัทธิเข้าระหว่างความเชื่อและความจริงจะถูกบิดเบือนไปมากเท่าใด ติดตามได้ใน "บิดเบือน"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
บิดเบือน
บิดเบือน

Time/Location | เวลา/สถานที่

18 มี.ค. 13:00 – 19 มี.ค. 19:00

PA-HALL @MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

ทุกยุคสมัย มนุษย์ต่างต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ได้มีครอบครัวหนึ่งตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิ พวกเขาใช้ความเชื่อของลัทธิรักษาอาการป่วยให้กับผู้คนมากมาย จะทำอย่างไรเมื่อ 'ซ่อนแก้ว' เผลอไปรู้ความลับของเจ้าลัทธิเข้าระหว่างความเชื่อและความจริงจะถูกบิดเบือนไปมากเท่าใด ติดตามได้ใน "บิดเบือน"

Share This Event

bottom of page