พฤ. 18 ก.พ. | คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

บางแสนปั้นท่า

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
บางแสนปั้นท่า

Time/Location | เวลา/สถานที่

18 ก.พ. 2564 15:00
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, 169 ถนน ลงหาดบางแสน เมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event