top of page

พฤ. 18 ก.พ.

|

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

บางแสนปั้นท่า

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
บางแสนปั้นท่า
บางแสนปั้นท่า

เวลาและสถานที่

18 ก.พ. 2564 15:00

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, 169 ถนน ลงหาดบางแสน เมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page