top of page

ส. 25 ก.พ.

|

PA-HALL MUPAC

2534 ซอยนี้ที่บางกอก

“ความรักกับมิตรภาพ” ปี พ.ศ.2534 เรื่องราวของเพื่อนสนิทสองคน ขวัญ และ นุ่น ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็ก แต่แล้วเมื่ออะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทำให้พวกเธอต้องตัดสินใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ติดตามได้ใน 2534 ซอยนี้ที่บางกอก เดอะมิวสิคัล!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
2534 ซอยนี้ที่บางกอก

Time/Location | เวลา/สถานที่

25 ก.พ. 16:00 – 26 ก.พ. 19:00

PA-HALL MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

“ความรักกับมิตรภาพ”

ปี พ.ศ.2534 เรื่องราวของเพื่อนสนิทสองคน ขวัญ และ นุ่น ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็ก แต่แล้วเมื่ออะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทำให้พวกเธอต้องตัดสินใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ติดตามได้ใน 2534 ซอยนี้ที่บางกอก เดอะมิวสิคัล!

Share This Event

bottom of page