top of page
ค้นหา

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

อัปเดตเมื่อ 14 มี.ค. 2562


การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐


สถานที่แสดง: Performing Arts Center

วันจำหน่ายบัตร: -

ราคาบัตร: เข้าชมฟรี

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561


- ไม่มีผังแสดงที่นั่ง -การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20


รางวัล ประเภทขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย - หญิง )

รางวัลชนะเลิศ ประเภท ชาย - หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 5,๐๐๐ บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 3,๐๐๐ บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 2,๐๐๐ บาท

  • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทั้งทุนการศึกษา 1,๐๐๐ บาท

เพลงที่ใช้ในการประกวด การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บังคับ 2 เพลง จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศโดย จะต้องมีจังหวะดังนี้

  • จังหวะช้า ๑ เพลง

  • จังหวะเร็ว ๑ เพลง

เพลงที่ใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดไม่สามารถเปลี่ยนเพลงที่ใช้จากรอบคัดเลือกได้


- ไม่มีรายละเอียด -
bottom of page