top of page
ค้นหา

Born To Tree and Camping Night Party - เทศกาลบางแสนละครก่อนจบครั้งที่ 10


Born To Tree and Camping Night Party - เทศกาลบางแสนละครก่อนจบครั้งที่ 10


วันที่/สถานที่:

  • 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 

หากผู้ใดสนใจกิจกรรมนี้

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 091-364-4932 (แพนด้า)


  • 15-17 กุมภาพันธ์ 2562เลือกจะวิ่งตามสิ่งที่คุ้นเคยหรือให้โอกาสตัวเองได้ค้นพบอิสระที่หลากหลายในใจตน ไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น "จงซื่อสัตย์และมีศรัทธาในตนเอง" เพียงแค่ปล่อยใจและกายไปกับมัน...  • ไชยวัฒน์ แสงพรมสา


bottom of page