ค้นหา

เรียนรู้ละครของโลกอย่างไม่ทุกข์ มีความสุขยุค 4.0 โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร

อัพเดตเมื่อ: 14 มี.ค. 2019


เรียนรู้ละครของโลกอย่างไม่ทุกข์ มีความสุขยุค 4.0 โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร


สถานที่: อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (Performing Arts Center)ฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ คณะดนตรีและการแสดง

ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ


“เรียนรู้ละครของโลกอย่างไม่ทุกข์ มีความสุขยุค 4.0”

ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ คณะดนตรีและการแสดง


โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร


วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits