ค้นหา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด”

อัปเดตเมื่อ 20 มี.ค. 2019


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด”


วันที่: 21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

สถานที่: Innovation Hubs หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ปิดให้ทำการลงทะเบียน