top of page
ค้นหา

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมนาฏศิลป์ไทย วิถีชุมชนคนอ่างศิลา

อัปเดตเมื่อ 14 มี.ค. 2562


ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมนาฏศิลป์ไทย วิถีชุมชนคนอ่างศิลา


เวลา: วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 17:30 น

สถานที่: พระตำหนักราชินีหรือตึกแดง

อ่างศิลา
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 17:30 นส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมนาฏศิลป์ไทย วิถีชุมชนคนอ่างศิลา

ณ พระตำหนักราชินีหรือตึกแดง อ่างศิลา

การแสดงละครรำ เรื่องลิลิตพระลอ

โดยนิสิตคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 086-147-8686ผู้กำกับ/ผู้ดูแล อาจารย์มานิต เทพปฎิมาพร


ทีมงาน นางสาวฐานิดา สมประเสริฐ นางสาวศิริพร สุดสาคร นางสาวเกวลิน ไชยชมภู นางสาวภัทรวดี สุวพรศิลป์

bottom of page