ค้นหา

ประแดะ / จัตุลังคบาท - การแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลาชั้นปีที่ 4


ประแดะ / จัตุลังคบาท - การแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลาชั้นปีที่ 4


เวลา: วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 17:30 น

สถานที่: Black box Theatre


วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 17:30 นการแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์

ของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลาชั้นปีที่ 4 (รหัส57)

ซึ่งมีการแสดงดังนี้

1. ประแดะ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

2. จัตุลังคบาท ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวเจนจิรา นิลชา

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits