ค้นหา

ประกาศเกี่ยวกับละครร้องไทยร่วมสมัยเรื่อง เจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไล


เรียน ท่านผู้ชมที่สำรองที่นั่งเข้าชมการแสดงละครร้องไทยร่วมสมัยเรื่อง

เจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไล

ทุกท่าน ตามที่ท่านได้สำรองที่นั่งเข้าชมการแสดงละครร้องไทยร่วมสมัยเรื่องเจ้าหญิงพลาเลิศลักษณาวไล ซึ่งกำหนดการแสดงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศิลปะการละครสดใส พันธุมโกมลตามที่ทราบแล้วนั้น คณะทำงานต้องขอกราบขอภัยที่จะขอประกาศให้ท่านทราบว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนการแสดงออกไปโดยไม่มีกำหนด ด้วยความนับถือ นายสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ผู้สร้างสรรค์งาน

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits