ค้นหา

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 63

สมัครออนไลน์และส่งเอกสาร ประกอบการสมัครทั้งหมดได้ที่

http://grd-admission.buu.ac.thMUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits