top of page
ค้นหา

นาฏศิลป์ปั้นท่าครั้งที่ ๑๐ "การสร้างสรรค์การแสดงจากจินตนาการผู้พิการทางสายตา"


นาฏศิลป์ปั้นท่าครั้งที่ ๑๐

"การสร้างสรรค์การแสดงจากจินตนาการผู้พิการทางสายตา"


ในวันที่ 21 มีนาคม 2562

เวลา 19.00 น.


ณ ห้อง Exhibition

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา


แรงบันดาลใจ ผีในจินตนาการจากเด็กตาบอดตั้งแต่กำเนิดสู่ การสร้างสรรค์การแสดง เต้นร่วมสมัย ที่ถ่ายทอดความกลัวที่เราเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้
bottom of page