top of page
ค้นหา

ถอดนาง - เทศกาลบางแสนละครก่อนจบครั้งที่ 10


ถอดนาง - เทศกาลบางแสนละครก่อนจบครั้งที่ 10


วันที่/สถานที่:

  • 12 กุมภาพันธ์ - วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

  • 14 กุมภาพันธ์ - โรงเรียนแสนสุข

  • 16 กุมภาพันธ์ - มูลนิธิหลวงพ่อเรย์ พัทยา 

  • 12 กุมภาพันธ์ - วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

  • 14 กุมภาพันธ์ - โรงเรียนแสนสุข

  • 16 กุมภาพันธ์ - มูลนิธิหลวงพ่อเรย์ พัทยาเป็นการแสดงตีความใหม่จากโครงสร้างเดิมจากวรรณกรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายโดยไม่มีใครได้รู้มาก่อนถึงเรื่องนี้ในการแสดงถอดนางจะทำให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมีความลับมากมาย กลอุบาย ความซับซ้อน ความรักโลภโกรธหลในการแสดง "ถอดนาง"  • นางสาววันวิสาข์ โรจญธรรม - ผู้สร้างสรรค์กระบวนการละคร

  • นายภาณุวิชญ์ พิจารณากุล - ผู้ออกแบบเพื่อการแสดงและนักแสดง

  • นางสาวอรนลิน ชูเตชะ - ผู้ออกแบบท่ารำและนักแสดง


bottom of page