ค้นหา

"ดนตรีไทยสร้างสรรค์" การนำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงไทย


"ดนตรีไทยสร้างสรรค์" การนำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงไทยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ และ ดร.มนัส แก้วบูชา


สถานที่: อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (Performing Arts Center)
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 13.00-16.00 น.


คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ

"ดนตรีไทยสร้างสรรค์" การนำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงไทยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ และ ดร.มนัส แก้วบูชา


ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ PA Center อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits