ค้นหา

ดนตรีนิทัศน์: วิลาศวาทิต วิจิตรศิลป์สยาม

อัพเดตเมื่อ: 14 มี.ค. 2019


ดนตรีนิทัศน์: วิลาศวาทิต วิจิตรศิลป์สยาม

สถานที่: อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (Performing Arts Center)วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

รอบเวลา 14:00 น. และ 18:00 น.วิชาเอกดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรี

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเสนอโครงการดนตรีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561


"วิลาศวาทิต วิจิตรศิลป์สยาม"


ในแนวคิด การสร้างสรรค์ พัฒนาดนตรีไทยในด้านเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลงรวมไปถึงการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ของดนตรีไทยที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีตะวันตก ที่มีความสำคัญเป็นต้นแบบให้เกิดพัฒนาการของดนตรีไทยในปัจจุบัน


พบกับการแสดงดนตรีไทย

  1. เพลงโหมโรงวิลาศวาทิต วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ผลงานประพันธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4

  2. เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา แตรวง ตามบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

  3. ตับนางซินเดอเรลล่า วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

  4. เพลงบุหลันลอยเลื่อน สองชั้น วงเครื่องสายผสมออร์แกน

  5. เดี่ยวระนาดทุ้มหมู่ 6 ราง เพลงแขกมอญ สามชั้น ทางครูพุ่ม บาปุยะวาทย์

  6. เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา วงปี่พาทย์ไม้แข็ง


Producer: นายเสกสรร สมแสง

อาจารย์ที่ปรึกษา: กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ


ทีมงาน: นางสาวณมลชนก เข็มนิล นางสาวจันทิมา นิ่มนวล นางสาวนันธิณีย์ เวียงหงษ์ นางสาวเพชรลดา พวงโต นายเสกสรร สมแสง นางสาวเจนจิรา ซิ้มฉาย นางสาวจิราภรณ์ เครือสุวรรณ นางสาวณัฐชยา พันธ์ผล นางสาวรติกร ทองแก้ว นายกิตติพงษ์ วงศ์จิ้น
MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits