ค้นหา

การแสดงเพลงเดี่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการ “สืบสานทำนองครู” รุ่นที่ 18


การแสดงเพลงเดี่ยวของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในโครงการ “สืบสานทำนองครู” รุ่นที่ 18

โดยวิชาเอกดนตรีไทย

สาขาวิชาดนตรี

คณะดนตรีและการแสดง

มหาวิทยาลัยบูรพา

.

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

.

Performing Arts Center

คณะดนตรีและการแสดง

มหาวิทยาลัยบูรพา

.

**เข้าชมฟรี**

รายการการแสดง

  1. เดี่ยวซอด้วง เพลงตามกวาง เถา ย้อนเกล็ด

  2. เดี่ยวขับร้อง เพลงนกขมิ้น สามชั้น

  3. เดี่ยวขับร้อง เพลงพญาโศก สามชั้น

  4. เดี่ยวขับร้อง ประกอบการเดี่ยวซออู้ เพลงพญาครวญ สามชั้น

  5. เดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ สามชั้น

  6. เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงการเวกเล็ก สามชั้น

  7. เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงนารายณ์แปลงรูป สามชั้น

  8. เดี่ยวระนาดเอก เพลงภิรมย์สุรางค์ สามชั้น

  9. เดี่ยวจะเข้ เพลงกราวใน สองชั้น

MUPA LOGO formal for dark background.png

BUU TICKET - ดนตรี, การแสดง, คอนเสิร์ต, ละครเวที, สำรองบัตร, จองบัตร, คณะดนตรีและการแสดง, มหาวิทยาลัยบูรพา, บูรพา, ตำบลแสนสุข, ชลบุรี, ประเทศไทย, ลงประกาศ, ลงประกาศฟรี, ประชาสัมพันธ์ฟรี, บริการเช่าสถานที่, บริการเครื่องเสียง, เครื่องดนตรี, ระบบแสง

website version 2.0 - powered by Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University

Website Visits