top of page
ค้นหา

การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านนาฏศิลป์และการกำกับลีลา(นาฏศิลป์ร่วมสมัย)

อัปเดตเมื่อ 6 ม.ค. 2562


การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านนาฏศิลป์และการกำกับลีลา(นาฏศิลป์ร่วมสมัย)


เวลา: วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

เวลา 17:00 น

สถานที่: Performing Arts Center
 


วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

เวลา 17:00 นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย

ช่องทางในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม

โทรศัพท์: 086-1478686

Facebook: สิปป์ผู้กำกับ/ผู้ดูแล Lucus Kao


ทีมงาน นายชาคริส กลิ่นช้าง นางสาวภัทรวดี สุวพรศิลป์

bottom of page