top of page

ส. 06 ก.พ.

|

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

Your voice

การสร้างสรรค์การแสดงรูปแบบ Physical Theater ชุด Your Voice เป็นการเล่าถึงการต่อสู้ของการอยากเป็นที่ยอมรับในสังคม การที่จะเป็นตัวของตัวเอง และการที่โดนบีบบังคับให้ทำในสิ่งไม่อยากจะทำ การต่อสู้ครั้งนี้ จะเป็นการต่อสู้กับตัวเอง และคนรอบข้าง จะผ่านการสื่อสารโดยการใช้ร่างกายในการเล่าเรื่อง อย่าปล่อยให

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Your voice
Your voice

เวลาและสถานที่

06 ก.พ. 2564 19:00 – 07 ก.พ. 2564 19:00

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

การสร้างสรรค์การแสดงรูปแบบ Physical Theater ชุด Your Voice เป็นการเล่าถึงการต่อสู้ของการอยากเป็นที่ยอมรับในสังคม การที่จะเป็นตัวของตัวเอง และการที่โดนบีบบังคับให้ทำในสิ่งไม่อยากจะทำ การต่อสู้ครั้งนี้ จะเป็นการต่อสู้กับตัวเอง และคนรอบข้าง จะผ่านการสื่อสารโดยการใช้ร่างกายในการเล่าเรื่อง อย่าปล่อยให้เสียงของใคร ดังกว่าเสียงของคุณ

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page