top of page

ส. 03 ธ.ค.

|

MU-HALL อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง

Yasmina Reza's ART

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Yasmina Reza's ART
Yasmina Reza's ART

Time/Location | เวลา/สถานที่

03 ธ.ค. 2565 19:00 – 20:00

MU-HALL อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Tickets

ราคา

จำนวน

ทั้งหมด

  • ตั๋ว วันที่ 3 ธ.ค. | 19:00

    ฿0.00

    ตั๋วเป็นรูปแบบชำระเงินภายหลัง / นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าชมฟรี กรุณาแสดงตั๋วพร้อมบัตรนิสิต

    ฿0.00

    ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

Share This Event

bottom of page