อ. 20 เม.ย. | สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

Turn Professional 2021

เตรียมตัวพบกับพวกเราผู้สร้างสรรค์เสียงดนตรี!! ในงานเทศกาลดนตรี Turn Professional Recital 2021 ที่กำลังมาถึง กับ นิสิตชั้นปีที่4 ผู้ที่จะมาบรรเลงบทเพลงหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การขับร้องคลาสสิก, แจ๊ส ,การบรรเลงบทเพลงจากเครื่องลม ในรูปแบบการแสดงเดี่ยวและดนตรีเชมเบอร์ !!!
การลงทะเบียนปิดแล้ว
Turn Professional 2021

Time/Location | เวลา/สถานที่

20 เม.ย. 11:23 – 23 เม.ย. 15:23
สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

เตรียมตัวพบกับพวกเราผู้สร้างสรรค์เสียงดนตรี!! ในงานเทศกาลดนตรี Turn Professional Recital 2021 ที่กำลังมาถึง กับ นิสิตชั้นปีที่ 4 ผู้ที่จะมาบรรเลงบทเพลงหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การขับร้องคลาสสิก, แจ๊ส ,การบรรเลงบทเพลงจากเครื่องลม ในรูปแบบการแสดงเดี่ยวและดนตรีเชมเบอร์ !!!

การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event