top of page

ส. 09 ม.ค.

|

Black Box Theatre, Faculty of Music and

The masterpiece

งานศิลปะแบบไหนล่ะ?? ถึงจะเป็นสุดยอดผลงาน ที่จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ และเยินยอ หรือบางทีคนก็ต้องไปตายก่อนจะได้ชื่นชมหรือไม่ก็ไม่ได้เลย

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
The masterpiece
The masterpiece

เวลาและสถานที่

09 ม.ค. 2564 14:00 – 10 ม.ค. 2564 19:00

Black Box Theatre, Faculty of Music and , ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

งานศิลปะแบบไหนล่ะ?? ถึงจะเป็นสุดยอดผลงาน ที่จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ และเยินยอ หรือบางทีคนก็ต้องไปตายก่อนจะได้ชื่นชมหรือไม่ก็ไม่ได้เลย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page