ส. 09 ม.ค. | Black Box Theatre, Faculty of Music and

The masterpiece

งานศิลปะแบบไหนล่ะ?? ถึงจะเป็นสุดยอดผลงาน ที่จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ และเยินยอ หรือบางทีคนก็ต้องไปตายก่อนจะได้ชื่นชมหรือไม่ก็ไม่ได้เลย
การลงทะเบียนปิดแล้ว
The masterpiece

Time/Location | เวลา/สถานที่

09 ม.ค. 2564 14:00 – 10 ม.ค. 2564 19:00
Black Box Theatre, Faculty of Music and , ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

งานศิลปะแบบไหนล่ะ?? ถึงจะเป็นสุดยอดผลงาน ที่จะได้รับการยกย่อง สรรเสริญ และเยินยอ หรือบางทีคนก็ต้องไปตายก่อนจะได้ชื่นชมหรือไม่ก็ไม่ได้เลย

Share This Event