top of page

ส. 13 ก.พ.

|

Black Box Theatre, Faculty of Music and

The maids

เรื่องราวของสองพี่น้องสาวใช้ที่ถูกกดขี่โดยคุณนายเจ้าของบ้านจนทำให้พวกเธอวางแผนฆาตกรรมคุณนาย เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากการถูกกดขี่และมาติดตามกันว่าพวกเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ในละครเวทีเรื่อง “The maids”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
The maids
The maids

Time/Location | เวลา/สถานที่

13 ก.พ. 2564 19:00 – 14 ก.พ. 2564 19:00

Black Box Theatre, Faculty of Music and , ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

เรื่องราวของสองพี่น้องสาวใช้ที่ถูกกดขี่โดยคุณนายเจ้าของบ้านจนทำให้พวกเธอวางแผนฆาตกรรมคุณนาย เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากการถูกกดขี่และมาติดตามกันว่าพวกเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ในละครเวทีเรื่อง “The maids”

Share This Event

bottom of page