top of page

พฤ. 06 เม.ย.

|

PA-HALL @MUPAC

The Arkansaw Bear

นักกวีกล่าวไว้ว่า ความตายนั้นคือการนอนหลับ เเต่ใครจะบอกฉันได้ว่าฉันกำลังฝันถึงอะไร การผจญภัยในโลกจินตนาการของสาวน้อยที่กำลังจะสูญเสียคุณยายของเธอไป เธอยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิด ทำให้เธอได้พบกับหมีนักเต้นเท้าไฟที่กำลังหนีความตายที่มีความคล้ายชวนนึกถึงคุณยายของเธอ เธอจึงอยากช่วยให้หมีตัวนี้รอดพ้นจาก.

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
The Arkansaw Bear
The Arkansaw Bear

Time/Location | เวลา/สถานที่

06 เม.ย. 2566 15:00 – 07 เม.ย. 2566 17:00

PA-HALL @MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

นักกวีกล่าวไว้ว่า ความตายนั้นคือการนอนหลับ เเต่ใครจะบอกฉันได้ว่าฉันกำลังฝันถึงอะไร

การผจญภัยในโลกจินตนาการของสาวน้อยที่กำลังจะสูญเสียคุณยายของเธอไป เธอยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิด ทำให้เธอได้พบกับหมีนักเต้นเท้าไฟที่กำลังหนีความตายที่มีความคล้ายชวนนึกถึงคุณยายของเธอ เธอจึงอยากช่วยให้หมีตัวนี้รอดพ้นจากความตาย

Share This Event

bottom of page