top of page

อา. 21 ส.ค.

|

ตำบลแสนสุข

ทดสอบระบบสำรองบัตร

ทดสอบระบบการสำรองบัตร เพื่อเป็นตัวอย่าง

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
ทดสอบระบบสำรองบัตร
ทดสอบระบบสำรองบัตร

เวลาและสถานที่

21 ส.ค. 2565 19:00 – 19:05

ตำบลแสนสุข, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

เรื่องย่อ / ทีมงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page