ส. 28 พ.ย. | Facebook Group (ทำการจัดส่งหลังการจอง)

" T " (Dance Theatre)

สักวันมันจะเกิดขึ้น สิ่งต่างๆ รอบตัวคุณจะไม่เหมือนเดิม Someday it will happen. Everything around you will never be the same.
การลงทะเบียนปิดแล้ว
" T " (Dance Theatre)

Time/Location | เวลา/สถานที่

28 พ.ย. 2563 17:00
Facebook Group (ทำการจัดส่งหลังการจอง)

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

Director: 

  • Visaka Saeui (วิสาขา แซ่อุ้ย)

Dancer:

  • Jantharat Choksitthithadakul (จันทรรัตน์ โชคสิทธิธาดากุล)
  • Thanaporn Janthon (ธนพร จันทร)
  • Nuttaphon Panharn (ณัฐพล พรรณหาญ)
  • Seanyakron Kasetpun (แสณยากร เกษตรพันธุ์)
  • Pichincha Padungprasert (พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ)
  • Manop Kedpradit (มานพ เกษประดิษฐ์)
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event