ศ. 11 ธ.ค. | จัดแสดงนอกสถานที่

Strong Heart

กระบวนการละครเพื่อความมั่นคงภายในจิตใจ “พบประสบการณ์สู่การพัฒนานำพาเติบโตภายในใจ” หากคุณเกิดการตั้งคำถาม และเป็นกังวลต่อการใช้ชีวิตช่วงเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย ค่ายนี้จะนำพาพวกคุณมาร่วมกัน
ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Strong Heart

Time/Location | เวลา/สถานที่

11 ธ.ค. 2563 19:00 – 13 ธ.ค. 2563 23:00
จัดแสดงนอกสถานที่

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

Strong heart

วันที่ 11-13 ธ.ค. 63 และ 18-20 ธ.ค. 63 

จัดค่ายนอกสถานที่รอบละ 3 วัน 2 คืน

Drama process For Learning

กระบวนการละครเพื่อความมั่นคงภายในจิตใจ “พบประสบการณ์สู่การพัฒนานำพาเติบโตภายในใจ”

หากคุณเกิดการตั้งคำถาม และเป็นกังวลต่อการใช้ชีวิตช่วงเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย ค่ายนี้จะนำพาพวกคุณมาร่วมกัน

Share This Event