top of page

ศ. 16 ก.พ.

|

PA HALL - MUPAC

สลาย

ในชีวิตของเรา ‘สลาย’ คือความรู้สึกที่เราไม่เคยอยากให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่สักครั้งเดียวหากแต่วันนั้นมาถึงวันที่เรารู้สึกเสียใจจนแตกสลายเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ยอมรับและเติบโตขึ้นเพื่อให้โอกาสตัวเองได้สามารถใช้ชีวิตต่อไป

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
สลาย
สลาย

เวลาและสถานที่

16 ก.พ. 2567 17:45 – 19:45

PA HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page