top of page

ศ. 08 มี.ค.

|

MU HALL - MUPAC

Senior Vocal Recital in Popular Music | Wilaksana Simmawong

เตรียมพบกับ Senior Vocal Recital Popular Music !!! โชว์ที่ 5 💥นางสาววิลักษณา สิมมาวงษ์ (พี่ฟาง)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Senior Vocal Recital in Popular Music | Wilaksana Simmawong
Senior Vocal Recital in Popular Music | Wilaksana Simmawong

เวลาและสถานที่

08 มี.ค. 2567 13:00 – 14:00

MU HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

นางสาววิลักษณา สิมมาวงษ์ (พี่ฟาง)

ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่

Facebook : Turn Professional Recital by MUPA

Instagram : turnprofessional_official

#MUPATurnpro2024 #Turnpro #Turnpro2024 #mupa #buu #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา

บัตรเข้างาน

  • General

    ฿0.00
    ปิดจำหน่ายแล้ว

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page