top of page

ศ. 22 ม.ค.

|

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

ปรลัย ช็อป

“ สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้ามา ชูมือดักกวักมือเรียก ปรลัยช้อป ยินดีต้อนรับครับ ถ้าไม่ตายเรายินดีคืนเงิน ” การแสดงรูปแบบ Performance ที่มีการเล่าเรื่องโดยใช้ร่างกายเล่าควบคู่กับการเล่าแบบละคร ที่เล่าถึงความตายกับร้านค้าที่ขายสินค้าที่ใช้สำหรับฆ่าตัวตายและการที่คนเรานั้นจมลงสู่ภาวะที่คิดลบจนไปค

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ปรลัย ช็อป
ปรลัย ช็อป

เวลาและสถานที่

22 ม.ค. 2564 19:00 – 24 ม.ค. 2564 17:00

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

“ สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้ามา ชูมือดักกวักมือเรียก ปรลัยช้อป ยินดีต้อนรับครับ ถ้าไม่ตายเรายินดีคืนเงิน ”

การแสดงรูปแบบ Performance ที่มีการเล่าเรื่องโดยใช้ร่างกายเล่าควบคู่กับการเล่าแบบละคร ที่เล่าถึงความตายกับร้านค้าที่ขายสินค้าที่ใช้สำหรับฆ่าตัวตายและการที่คนเรานั้นจมลงสู่ภาวะที่คิดลบจนไปคิดการคิดฆ่าตัวตาย รวมถึงความหมายของชีวิต

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page