top of page

ส. 24 ก.พ.

|

PA HALL - MUPAC

เงาฆาตกรรม เกมฆาตกร

“นี่มันเกมบ้าอะไรเนี่ย ในเกาะแห่งนี้มีกันอยู่ตั้ง 10 คน ตุ๊กตาก็มีอยู่ 10 ตัว แล้วใครกันล่ะที่เป็นฆาตกร ใครกันล่ะ คือคนโกหก”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
เงาฆาตกรรม เกมฆาตกร
เงาฆาตกรรม เกมฆาตกร

เวลาและสถานที่

24 ก.พ. 2567 13:00 – 15:00

PA HALL - MUPAC, 169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page